Kind- begeleiders

Ons team is samengesteld uit deskundige kindbegeleiders (bachelors orthopedagogie en maatschappelijk werk, pedagogie van het jonge kind, en kinderverzorgsters). We beantwoorden allemaal aan de kwalificatie- en diplomavereisten van Kind en Gezin en werken allemaal in een zelfstandig statuut.

Ons team wordt vaak versterkt door stagair(e)s in opleidingen (kinder)verzorging, Gezondheids- en Welzijnswetenschappen en de bacholoropleiding 'Pedagogie van het jonge kind'. Stagair(e)s zijn ten allen tijde "surplus" en werken steeds onder toezicht.

Ons vast team bestaat uit:

  • Bonte An
  • Camerlinck Gerda
  • Catelyn Annelien
  • De Rycke Sara
  • Van den Hende Nele
  • Van Laere Anne
  • Talitha Minnaert
  • Maud De Vos
  • Lynn Temmerman