Pedagogische visie

Goede kinderopvang is opvang waar kinderen zich thuis voelen, waar ze genieten van de activiteiten en waar hun ontwikkeling gestimuleerd wordt. Het is ook opvang die ouders informeert en bij het geheel betrekt. 

Onze eerste doelstelling is om je kind vertrouwen en geborgenheid te bieden. Het krijgt de kans eerst een paar keren te komen wennen aan de nieuwe omgeving en de nieuwe gezichten. Kinderen worden uitgenodigd om te ontdekken en te ervaren, om sociale contacten te leren leggen, om motorisch te ontwikkelen en creatief bezig te zijn.  De individuele momenten van aandacht geven bij slapen, spelen en verzorgen, worden benut om tot een echt persoonlijk contact te komen. Hierbij houden we rekening met het ritme, de persoonlijkheid en de noden van elk kind.

Om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen te meten, werken we met een eigen ontwikkeld kindvolgsysteem "Het Kikkerportret". Het laat ons toe om op een eenvoudige manier na te gaan hoe de kinderen zich voelen in de opvang. Dit portret wordt 2x/jaar met de ouders besproken. Als ouder ken je je kind uiteraard het best. Via interactie krijgen we een beter inzicht, en kunnen we onze aanpak afstemmen op wat je kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling.

De Kinderkopjes werkt vanuit een visie waarbij het kind centraal staat en waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven en -werken met elkaar. Deze ideeën zijn bepalend voor hoe wij in ons werk staan, voor onze relatie met kinderen, ouders en collega’s.