Sara De Rycke

“Ik wist al van op jonge leeftijd dat ik iets met kleine kinderen wou doen. Aanvankelijk was het de bedoeling om in het Kleuteronderwijs te stappen, maar dat is niet gelukt. Omdat kinderen me bleven boeien besloot ik toen om een specialisatiejaar Kinderzorg te volgen. Nadat ik dit behaald had, kreeg ik snel de kans om in de Kinderkopjes te starten. “