Maatregelen in de opvang

UPDATE WOENSDAG 18/3

 

We zijn enkele dagen ver in de eerste "coronaweek", en gisteren nam de regering nieuwe maatregelen. Meer en meer mensen moeten genoodzaakt thuis blijven van het werk, omdat winkels sluiten, het openbaar vervoer beperkt wordt, samenkomsten afgeschaft worden, thuiswerk verplicht wordt waar het kan... Enkel voor het noodzakelijke mogen we nog de deur uit...

Voor ons is het een periode met gemengde gevoelens... Social distancing in de kinderopvang is een moeilijk hanteerbaar onderwerp. We kunnen onszelf als kindbegeleidster niet voldoende beschermen. Van de overheid moeten we open blijven en in kinderopvang blijven voorzien voor wie het nodig heeft... Kiezen we met ons hart, of kiezen we met ons verstand ? We willen jullie ouders, die opvang nodig hebben omdat het niet anders kan, niet laten vallen. Maar brengen we onze eigen gezondheid, en die van onze families daarmee ook niet in gevaar ? Brengen we de gezondheid van de aanwezige kinderen niet in gevaar ? En dus ook van hun familieleden ? We mogen "in groep" niet meer samenkomen, maar wat dan met kinderopvang?

Deze week is het in De Kinderkopjes erg rustig. Jullie volgden massaal de oproep op om kinderen waar mogelijk thuis te houden, waarvoor dank. We werken met minder dan één derde van onze normale bezetting. Hierdoor kunnen we ook het werk verdelen, en elkaar afwisselen, zodat we niet elke dag in de "gevarenzone" moeten komen. Maar we staan natuurlijk nog voor een uitdaging... Hoe lang kunnen we het volhouden om op die manier te leven en te werken ?

We hebben met het team besloten om onze opvang voorlopig open te houden voor wie opvang echt nodig heeft. Ouders die in de zorg werken, gezaghebbers en mensen in de voedingsindustrie kunnen verder terecht. Met ouders die in andere sectoren werken, gaan we graag eerst even in overleg... Wie van thuis uit werkt, of het werk op een andere manier kan organiseren, vragen we met aandrang om hun kind de komende 2 weken thuis te houden !

Omdat we opvang tot het minimum willen beperken, en ook medewerkers minimaal willen inzetten, vragen we om voor de komende 2 weken opvang te reserveren via bijgaand reservatieformulier. Ook de aanwezigheidsuren vragen wij door te geven. Dit formulier kan je invullen en terugsturen naar info@dekinderkopjes.be, of je reservatie telefonisch doorgeven via mijn nummer 0488/359.307, en dituiterlijk donderdag 19 maart om 18.00u. Is het moeilijk om 2 weken vooruit te kijken, vul dan het formulier alvast voor volgende week in. Opvang die niet gereserveerd werd, kunnen we niet garanderen !

We willen jullie heel erg bedanken om hieraan mee te werken. iedereen leeft in bange en onzekere tijden, de vaste grond onder onze voeten lijkt het even te begeven...

UPDATE ZATERDAG 14/3

Het "Corona verhaal" gaat verder... Scholen worden gesloten, winkels gaan dicht, het sociale leven wordt op "on hold" gezet... We kunnen er niet meer omheen. Omdat wij dagelijks zorg dragen voor heel jong en kwetsbaar leven, en we blijven hopen het virus buiten onze muren te houden, staken we gisteren de koppen bij elkaar om een aantal maatregelen te bespreken en door te voeren. Dat niet iedereen hiermee gelukkig zal zijn is duidelijk. We hopen op jullie begrip en medewerking, en we hopen nog meer dat het niet zo ver komt dat ook wij onze deuren moeten sluiten... We doen er alles aan om de broeihaard in te perken en het virus zo weinig mogelijk kansen te geven om zich te verspreiden.

Hieronder volgt een oplijsting van onze maatregelen:

- We blijven open voor wie opvang nodig heeft. Wie dit wenst, mag zijn kindje thuishouden zonder hiervoor respijtdagen op te gebruiken. Er dient wel vooraf verwittigd te worden. Tijdens het weekend kan dit via mail of via een bericht aan iemand van de collega's of naar An op het nummer: 0488/359.307. Wie onverwittigd afwezig is, zal toch een respijtdag aangerekend krijgen.

- Schoolkinderen kunnen enkel terecht op de dagen dat ze nog in de planning stonden.

- We zullen strenger optreden bij het vaststellen van koorts, hoest of groen snot. Desgevallend zullen we ouders opbellen en zal een ziek kindje per direct moeten opgehaald worden. We proberen het ziek kind in de mate van het mogelijke te isoleren van andere kinderen in het park of in een stoel met apart speelgoed. We nemen contact zodra de lichaamstemperatuur 38° of meer bereikt.

- Kinderen van wie we al een vermoeden van ziekte hadden, werden allemaal opgebeld met de vraag een dokter te contacteren. We vragen een doktersattest als het kind WEL naar de opvang mag komen.

- Wie ziek is, blijft minstens 7 dagen thuis.

- Grootouders (+65 jaar) en mensen uit de risicogroep komen niet binnen in de opvang. Kan er niemand anders je kindje komen ophalen dan deze mensen, dan vragen wij dat zij aanbellen en in de inkomhal wachten tot iemand van de collega's het kindje komt ophalen of brengen. Voel je je zelf niet fit of grieperig, pas dan dezelfde werkwijze toe !

- Beperk het afhalen of brengen tot 1 persoon. Oudere kinderen die meekomen wachten buiten of in de inkomhal. Rek het breng- of haalmoment niet langer dan nodig.

- Alle stages, alsook de jobschaduwing van het Joko project, worden afgelast. We willen zo weinig mogelijk buitenstaanders in de opvang.

We dragen uiteraard ook zorg voor onszelf. Als iemand van de collega's ziek wordt, blijft ook zij onverbiddellijk een week thuis om de kans op besmetting in te perken. Alle andere maatregelen die in onze vorige nieuwsbrief verschenen, blijven uiteraard van kracht. We letten nog meer dan anders op hand- en algemene hygiëne.

Maandag start er trouwens een nieuwe collega (Fatima Alyatim) die alle logistieke en hygiënische taken op zich zal nemen ! Welgekomen extra handen in deze tijden ! We hebben nu ook beslist om beperkter speelgoed aan te bieden, zodat dit goed kan gereinigd worden.

Gelukkig wordt voor volgende week goed weer voorspeld, zodat we veel kunnen buiten spelen ! Bij vragen of ongerustheid, aarzel niet ons te contacteren ! Vergeet niet te verwittigen als je kindje NIET naar de opvang komt !

 

UPDATE VRIJDAG 13/03

Velen onder jullie maken zich terecht zorgen over het Coronavirus, en stellen zich de vraag hoe wij hierop anticiperen. In bijlage kan je een brief vinden die Kind en Gezin verspreidt naar aanleiding van de epandemie. Op het moment dat ik deze nieuwsbrief schrijf, is de Nationale Veiligheidsraad in Brussel bijeen die beslissingen zal nemen omtrent het al of niet sluiten van scholen en kinderopvang. We begrijpen dat dit een grote onzekerheid met zich meebrengt, en dat de meesten onder jullie hier geen pasklare oplossing voor hebben.

Als het van ons zelf afhangt, sluiten wij onze deuren niet, maar zullen we wel een aantal maatregelen nemen.

Wat we op dit moment al doen zijn volgende zaken:

- We gebruiken kleine wasdoekjes om handen en gezichten van de kinderen te wassen. Deze worden telkens na gebruik zo snel mogelijk gewassen. We wassen de handen voor en na elke maaltijd.

- Slabbetjes worden na elke maaltijd gewassen (waar we voorheen deze wel meerdere keren per dag gebruikten)

- Bekers worden na elk gebruik afgewassen. Voorlopig gebruiken we de naambekers niet (waar we anders meerdere keren per dag uit drinken)

- We gebruiken papieren zakdoekjes die in een afgesloten vuilnisbakje weggegooid worden. Dit vuilnisbakje wordt meerdere keren per dag geledigd. We zijn extra alert voor snotneusjes.

- Elk kind slaapt altijd in zijn eigen bedje. Lakentjes worden wekelijks ververst (waar het vroeger om de 2 of 3 weken was). Ook knuffels en slaapzakken worden mee gewassen.

- Deuren en klinken worden enkele keren per dag ontsmet

- Uiteraard hanteren we voor onszelf een strenge handhygiëne. In elke verzorgingsruimte is zeep en ontsmettingsmiddel ter beschikking. Ook als ouders mag je hier gerust gebruik van maken ! We bekijken als we op korte termijn extra pompjes met ontsmettingsmiddel op een veilige manier kunnen plaatsen. Voorlopig staat al een pompje in de inkomhal op het rek van de maxi cosi's ! Maak er gebruik van !

- Speelgoed, matten en vloeren, alsook de verzorgingskussens worden met bijkomend ontsmettingsproduct afgewassen en gedesinfecteerd. Bovenstaande opsomming is uiteraard niet limitatief. We zijn alert en passen onze werking aan. Voorzichtigheid is geboden, en er wordt uit alle hoeken aangeraden om met zo weinig mogelijk mensen op korte afstand in contact te komen. Vandaar ook volgende aanbevelingen:

- Houd de overdracht bij het brengen en afhalen van je kindje zo kort mogelijk.

- Voel je jezelf niet fit, heb je symptomen van griep of verkoudheid, vermijd dan dat je binnenkomt in de opvang. Breng desnoods je kindje gewoon tot aan de deur van de gang of leefruimte.

- Laat oudere kinderen buiten of in de hal even wachten. Hoe minder bezoekers er binnenkomen, hoe minder de kans op besmetting.

- Er wordt aangeraden om grootouders (+65), of mensen met een verzwakte gezondheid, niet in te schakelen om kinderen op te halen in de opvang (of op kinderen te passen) - Hoest uw kindje veel ? Wacht niet te lang om telefonisch contact op te nemen met je huisarts ! Indien we merken dat je kindje veel hoest, hangerig is, verhoging of koorts heeft, nemen wij contact met je op en zullen we aandringen om je kindje te komen ophalen.

- We gaan soepel om met de respijtdagen. Als je je kindje liever thuis houdt, maar het opnemen van respijtdagen houdt je tegen, hoef je je hier geen zorgen om te maken. We vragen wel dat je tijdig verwittigt, zodat we onze werking kunnen aanpassen. We hopen met zijn allen dat we het virus buiten onze en uw muren kunnen houden. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinen kast, dus laten we met zijn allen samenwerken en alert zijn voor alle mogelijke signalen die kinderen uitsturen. Bij vragen of ongerustheid, aarzel niet ons te contacteren !

Namens het team van De Kinderkopjes